Evde Bakım Maaşı Ne Kadar? Ne Zaman Hesaba Yatar? 2024

2024 Yılı Evde Bakım Maaşı miktarı, ailelerin aylık gelir durumuna göre belirlenmektedir. Bu maaş, özellikle evde özel bakım gereksinimi olan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan önemli bir destektir. Evde bakım maaşının temel amacı, bakıma muhtaç bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onların kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktır.

Evde Bakım Maaşı Alma Şartları

Evde bakım maaşından yararlanmak için uymak gereken bazı şartlar bulunmaktadır:

 • Gelir Durumu: Aile içinde kişi başına düşen aylık gelir miktarı, devlet tarafından belirlenen sınırın altında olmalıdır.
 • Bakıma Muhtaçlık Durumu: Maaşa başvuran kişinin veya aileden birinin, özel bakıma ihtiyaç duyduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.
 • İkametgâh: Başvuruda bulunan kişinin Türkiye’de ikamet ediyor olması ve bu durumu belgelemesi şarttır.

Maaşın Yatma Zamanı

Evde bakım maaşı, genellikle her ayın belirli bir döneminde, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. 2024 yılında maaşın ne zaman yatacağı, ödeme takvimine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, ödeme tarihleri kamu tarafından önceden ilan edilerek, hak sahipleri bilgilendirilir.

Maaş miktarı ve ödeme takvimi hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için ilgili devlet kurumlarına başvurabilir veya devletin resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Evde bakım maaşından yararlanabilmek için gerekli şartları yerine getiren vatandaşların, ilgili belgelerle birlikte başvurularını yapmaları ve süreci takip etmeleri gerekmektedir. Başvuru ve değerlendirme süreci, ilgili kurumlar tarafından yürütülür ve maaş alımına dair tüm detaylar, başvuru sahibi ile paylaşılır.

Özetle, 2024 Evde Bakım Maaşı, özel bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir destek olarak devam edecek, maaş miktarı ve ödeme zamanları, ailenin gelir durumuna ve devlet tarafından belirlenen kriterlere bağlı olarak şekillendirilecektir.

2024 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

2024 yılında özel bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlar için sağlanan “Evde Bakım Maaşı” miktarları, yapılan temmuz ayı zamları sonrasında önemli oranda artış göstermiştir. Ailelerin maddi yükünü hafifletmek ve evde bakım gerektiren bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devlet tarafından bu destek sağlanmaktadır. Aşağıda, 2024 evde bakım maaşı miktarları ve önceki dönemlere ait tutarlar tablo halinde sunulmuştur.

2024 Evde Bakım Maaşı Miktarları

DönemEvde Bakım Tutarı
20247.608,71 TL
2023/2.Dönem5.097,96 TL
2023/1.Dönem4.336,80 TL
2022/2.Dönem3.336,00 TL
2022/1.Dönem2.354,45 TL
2021/2.Dönem1.797,97 TL
2021/1.Dönem1.657,86 TL

Aile Gelirinin Sınırlandırılması Şartı

Evde bakım maaşı alabilmek için aile gelirinin belirli sınırlar içinde olması gerekmektedir. Ailede kişi başına düşen aylık gelir sınırı, maaşın alınabilirliği için önemli bir faktördür. Bu sınır, Asgari ücretin 2/3’ü miktarıdır ve ailenin nüfusa göre değişkenlik gösterebilir.

 • 2024 yılı hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı: 11.334,74 TL
Dikkatini Çekmedi Mi ?  Vergi Affı Hangi Borçları Kapsıyor? Matrah Artırımı Nedir?

Bu gelir sınırının altında kalan haneler, evde bakım maaşına başvuru yapabilir ve yararlanabilirler. Başvuru koşulları ve gelir sınırı gibi detaylar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Evde bakım maaşından yararlanabilmek için ailenin gelir durumunun yanı sıra, özel bakıma muhtaç bireyin durumunu belgeleyen sağlık raporu ve diğer resmi evraklar da gerekmektedir. Evde bakım maaşı, hak sahiplerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir destektir ve düzenli olarak her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekli Belgeler

Evde bakım maaşı almak için ihtiyaç duyulan belgeler, başvuru sürecinde büyük önem taşımaktadır. Bu belgeler, başvuru yapan kişinin ve bakımını üstlendiği bireyin durumunu yakından incelemek ve uygunluk değerlendirmesi yapmak için gereklidir. İşte evde bakım aylığı almak için gerekli olan evrakların detaylı listesi:

Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Belgeler

 • T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi: Başvuruda bulunan kişinin kimliğini doğrulamak için gereklidir.
 • Sağlık Kurulu Raporu ile Beyan Edilen Engelli Raporu: Bakıma muhtaç bireyin engelli durumunu ve bakıma ihtiyacının derecesini belgeleyen resmi bir dokümandır.
 • Gelir ve Mal Varlığı Durumunu Gösteren Belge: Başvurucunun ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gelir durumunu ve varsa mal varlıklarını gösteren belgeler.
 • Yakınlık Derecesi ve Diğer Bilgileri Belirten Yazılı Beyan: Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin akrabalık ilişkileri ve gerekli diğer bilgileri içeren belge.
 • Velayet ve Vesayet İle İlgili Mahkeme Kararları: Gerekli durumlarda, bakıma muhtaç kişiye velayet veya vesayet ataması yapılmışsa, bu atamaları doğrulayan mahkeme kararları.

Özel Durumlar İçin Gerekli Belgeler

 • Yatılı ve Sürekli Bakım Gerektiren Bireyler için Yerleştirme Kararı: Devlet bünyesinde denetlenen resmi veya özel bakım merkezlerine yatırılmasına karar verilen bireyler için, bu kararı içeren belge.
 • 18 Yaş Altı Bireyler İçin Koruma Tedbiri Kararı: 18 yaşını tamamlamamış bireyler için mahkemeden alınacak koruma tedbirinin belgesi.
 • 18 Yaşını Tamamlamış Ancak Akıl Sağlığı Gibi Nedenlerle Kurumlara Yatırılacak Kişiler: Bu bireylerin yatırılma nedenlerini ve gerekiyorsa, mahkemenin bu bireyleri kısıtlama kararını içeren belgeler.

Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşların, yukarıda sıralanan belgeleri eksiksiz olarak sunması gerekmektedir. Bu belgeler, kişinin ve bakıma muhtaç bireyin durumunu açıkça ortaya koyar ve başvurunun değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu süreç, hem başvurucunun hem de bakıma muhtaç bireyin yararına olan desteklerin sağlanmasında kritik bir rol oynar.

Kimler Sağlık Raporu İle Evde Bakım Aylığı Alabilir?

Evde bakım aylığı, özellikle süreğen hastalıklara sahip olan bireyler ve çeşitli engel gruplarına dahil olan vatandaşlar için önemli bir desteği ifade etmektedir. Bu destek, kendi günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan veya yalnız kalmaları mümkün olmayan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Evde bakım aylığı alabilmek için sağlık raporu gereklidir. İşte sağlık raporu ile evde bakım aylığı alabilecek kişiler:

Dikkatini Çekmedi Mi ?  Ramazan Kolisi Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet

Evde Bakım Aylığına Hak Kazananlar

 • Süreğen Hastalığa Sahip Olanlar: Epilepsi, böbrek yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları olan ve bu durumları sebebiyle günlük yaşamlarını devam ettirmekte zorlanan kişiler.
 • Engel Grubuna Tabi Olanlar: Engellilik durumları nedeniyle kendi başlarına yaşamakta zorluk çeken bireyler. Otizm, zihinsel engel, Cerebral Palsi, doğum kaynaklı oksijen eksikliği gibi hastalıklar bu kategoriye örnek olarak verilebilir.
 • Solunum ve Diyaliz Makinesi Kullanımı Gereken Kişiler: Bu cihazlara ihtiyaç duyanlar ve buna bağlı olarak günlük yaşamlarını tek başlarına idame ettiremeyen kişiler.
 • Yaşlılık Sebebiyle Hastalıkları Artan Kişiler: Yaş ilerlemesi sebebiyle çeşitli hastalıklara maruz kalan ve bu sebeple evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler. 65 yaş altı bireyler sağlık kurulu raporu ile, 65 yaş üstü bireyler ise yaşlılık maaşı ile desteklenir.

Bu şartları karşılayan vatandaşlar, ilgili sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporu ile evde bakım aylığı başvurusunda bulunabilirler. Başvuru süreci ve gerekli evraklar konusunda detaylı bilgi için ilgili kurum ve kuruluşlara başvurmaları önerilir.

Evde bakım aylığı, hak sahiplerinin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak için tasarlanmış önemli bir sosyal hizmettir. Sonuç itibarıyla, evde bakım aylığı, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken bireylere yönelik yapılan bir yardımdır ve uygun koşullarda bu yardımdan faydalanmak mümkündür.

Evde Bakım Aylığı Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Evde bakım aylığı başvurusunun tamamlanıp sonuçlanma süresi, başvurunun değerlendirme sürecinin karmaşıklığına ve ilgili kurumun iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Başvuru, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) İl Müdürlüğü’ne iletildiğinde, başvuru süreci resmi olarak başlar ve detaylı bir inceleme sürecine girilir.

Bu süreçte, başvuru sahibinin ve bakımı üstlenilecek kişinin durumları dikkatle incelenir; sağlık, gelir ve diğer koşullar göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmenin bir parçası olarak, başvuru sahibinden talep edilen belgelerin ve sağlık raporunun incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahibinin evine ziyaret yapılıp gerekli görülen diğer kontroller de bu süreçte gerçekleştirilir.

Evde bakım aylığı başvurusunun sonuçlanma süresi genellikle, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde, ortalama 3 ay ile 6 ay arasında değişmektedir. Ancak bu süre, başvuruda bulunan kişinin sağladığı bilgilerin eksiksizliği, il müdürlüklerinin iş yükü ve başvurunun karmaşıklığı gibi çeşitli faktörlere göre uzayabilir veya kısalabilir.

Evde bakım aylığı başvurusunda bulunan vatandaşların, başvuru süresince ilgili kurumlarla iletişim halinde kalmaları ve başvuru sürecinin durumu hakkında güncel bilgi almaya çalışmaları önemlidir. Ayrıca, başvuru sonucunun beklenenden daha uzun sürmesi durumunda, ilgili kurumlardan detaylı bilgi isteyerek süreci takip etmekte fayda vardır.

Dikkatini Çekmedi Mi ?  E-Devlet Pasaport Yenileme Randevusu Alma 2024

E-Devlet Evde Bakım Aylığı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı sorgulaması yapmak için Elektronik Devlet (E-Devlet) sistemini kullanarak, adımları takip edebilirsiniz. Bu süreçte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım ödeme bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte sorgulama işlemi için gereken adımlar:

 1. E-Devlet Portalına Giriş Yapın:
 2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Bulun:
  • Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “size nasıl yardım edebilirim” kısmına “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” yazabilir veya “e-hizmetler” kısmından bu kurumu seçebilirsiniz.
 3. Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulaması:
  • Kurum ile yapılabilecek işlemler listesi içerisinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” seçeneğini belirleyin.
 4. Kimlik Doğrulaması Yapın:
  • Açılan sayfada kimlik doğrulaması için 5 farklı yöntem sunulmaktadır: E-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı. En yaygın yöntem olan E-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapabilmek için, PTT şubelerinden 2 TL karşılığında E-Devlet şifresi almış olmanız gerekmektedir.
 5. Sorgulama Sonuçlarını Görüntüleyin:
  • Kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra karşınıza çıkan sayfadan evde bakım aylığına ilişkin sorgulama sonuçlarını kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Bu adımlar, evde bakım maaşınızın durumu, ödeme bilgileri ve tarihleri gibi önemli bilgilere erişim sağlamanıza olanak tanır. E-Devlet üzerinden yapılan sorgulama işlemleri, zaman ve mekan sınırlaması olmadan, pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Ne Zaman Yatar?

Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelli vatandaşlar için sağlanan önemli bir destek olup, her ayın 15 ile 31’i arasında ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına aktarılır. Bu ödeme, hane içinde yaşayan kişi başına düşen aylık gelir miktarının, belirlenen asgari ücretin 2/3’ünden az olması durumunda verilir. Evde bakım maaşı alıp almadığınızı veya maaşınızın ne zaman yattığını öğrenmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

E-Devlet Üzerinden Sorgulama

 • E-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapmak, en güvenli ve hızlı yöntemlerden biridir.
 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giderek, E-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile oturum açın.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında yer alan “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” hizmetini kullanarak evde bakım maaşınızın durumunu kontrol edebilirsiniz.

SMS İle Sorgulama

 • Evde bakım maaşınızın yattığını SMS ile de sorgulayabilirsiniz.
 • Cep telefonunuzdan “BAKIYE” yazıp, 4747‘ye SMS göndererek maaş ödemenizin durumunu öğrenebilirsiniz. Bu hizmetten yararlanmak için cep telefonunuzun önceden tanımlı olması gerekebilir.

Evde bakım maaşı, her ayın belirli tarihlerinde yatırıldığı için, ödemelerinizi düzenli olarak bu tarihler arasında kontrol etmeniz önerilir. Ayrıca, maaş ödemelerinde herhangi bir gecikme veya sorunla karşılaşırsanız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz.

İçeriği oyla
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum yapın