Asgari Geçim İndirimi Nedir?

Asgari geçim indirimini devletin vatandaşlara sunduğu ayrıcalık olarak da adlandırmak mümkündür. Ancak genel kabul gören tanımını belirtmek gerekirse asgari geçim indirimi, insanlarım geçimlerini sağlayacak seviyenin elde edilen gelirden düşülerek verginin dışında bırakılmasına denilmektedir. Yani bu kısım vergiden istisna tutulmaktadır. Sağlanan bu indirimden yararlanabilmek için yaş sınırı bulunmaktadır.

Son yapılan çalışmalar sonucu on yatlı yaşından büyük olan kişiler için asgari geçim indirimi uygulanabileceği öngörülmüştür. Bu indirim her yıl hesaplanmaktadır. Çünkü paranın zaman içindeki değeri sürekli değişkenlik gösterdiğinden dolayı yapılan indirim yetersiz kalabilmektedir. O yüzden asgari geçim indirimini güncel rakamlarla belirlemek önem taşımaktadır. Böylelikle yapılan indirim amacına ulaşmış olacaktır.

Asgari Geçim İndiriminin Amacı Nedir? Koşulları Nelerdir?

Ülkemizde toplumsal adaleti sağlamak amacı ile çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Asgari geçim indirimi de bu uygulamalar arasında yer almaktadır. Yani amaç olarak bakıldığında bu indirim işle insanlar arasında gelir dağılımında adaleti sağlamak amaçlanmaktadır. Bireye uygulanacak indirim tutarı belirlenirken kişinin ödeme gücü göz önünde bulundurulmaktadır.

Ödeme gücü ise bireyin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli tüm koşullar sağlandıktan sonra ortaya çıkan durumu ifade etmektedir. Bireyin elde ettiği gelire bağlı olarak asgari geçim miktarı yani vergiden muaf tutulacak kısım belirlenmektedir. Yapılan son çalışmalara göre asgari geçim indirimi ilk iki çocuk için toplum yüzde on beş oranında uygulanmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Hesaplama yapılırken elde ettikleri ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler üzerinden uygulama gerçekleşir. Asgari ücretin brüt tutarı üzerinden takvim yılı başında hesaplama yapılmaktadır. Yapılan bu hesaplamaya göre vergilendirilen ücret sahibi gerçek kişi için yüzde elli oranında uygulanmaktadır. İndirim sadece gelir sahibi kişi için değil eşi ve çocukları için de öngörülmektedir.

Dikkatini Çekmedi Mi ?  Ziraat Bankası Açık Bankacılık Nedir? 2024

Çalışmayan ve düzenli bir geliri olmayan eş için de yüzde on oranında asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Bu oranlar gelir vergisi dilimindeki birinci dilimde yer alan tutarla çarpılarak yapılacak indirim elde edilmektedir. Böylece vergiden istisna tutulacak kısım ortaya çıkmaktadır.

İçeriği oyla
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum yapın